Site Yönetimi

enon grup site yönetimi

Site Yönetimi

Site Yönetimi İnşaat ve özellikle konut sektörü ülkemizin hızla gelişen ve büyüyen sektörleri arasındadır. Günümüzde şehirleşmenin artması ile birlikte, İnsanların yaşam tarzlarının yanı sıra şehirlerdeki yerleşim biçimlerinde de değişiklikler olmaya başlamıştır.

Özellikle geçtiğimiz 15 yıl içinde şehirler yatay biçimde bahçedeki tek katlı yapılardan ve mahallelerden oluşurken zaman içinde bu yapıların yerini çok katlı yapılar, mahallelerin yerlerini de siteler almaya başladı.

Binlerce insanın bir arada yaşadığı ve vakit geçirdiği Bina ve Site Yönetimi sektöründe yöneticilere ve alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve buna paralel olarak profesyonel yönetim firmalarına talep artmaktadır.

Yönetimin misyonu bina ve sitelere değer katarak, komşuluk ilişkilerini bozmadan, şeffaf, güvenilir yönetim ilkesi ile huzurlu, mutlu yaşanabilir, yönetimin sistemini geliştirmek olmalıdır.

Günümüzde bina, site ve apartman yönetimi, yeterli bilgi ve deneyim gerektiren bir iş olduğundan son yıllarda kişilerin ‘’yöneticiliğinden’’ profesyonel şirketlerin ‘’yönetimine’’ doğru değişim göstermeye başlamıştır.

Genel Yönetim

Bina Yönetimi Günümüzde daha modern yaşam alanlarında toplu bir şekilde yaşayan insanların, yaşadıkları yerdeki ihtiyaçları değişmiştir. Yaşam alanlarında Güvenlik, Temizlik, Teknik Hizmetler, Çevre Düzenlemesi ve Bahçe Bakımı, Babysitters, Spor Eğitmeni ve Vale gibi hizmetlerde personel çalıştırılması zaruri hale gelmiştir.

Genel Yönetim Sistemimizin amacı kaynakların, personellerin koordinasyonunu sağlayarak hizmetlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesini bir bütünlük içinde sağlamak ve toplu yaşam alanlarındaki hizmet kalitesini yükseltip insanların memnuniyetini sağlamaktır.

Genel yönetim kapsamında site yönetimlerinin üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla Muhasebe, Gider Paylaşımı, Aidat Takibi, Denetim, Satın Alma, Sözleşme Yönetimi, Hukuk Hizmetleri, Personel Temini, Bina sakinleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi konularında hizmetler sunmaktayız.

Bina yönetiminizi profesyonellere bırakın

Bina Yönetimi Toplu yaşam alanlarında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi ve rutin işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan site yönetimi, çoğu kişinin kaçındığı bir uğraştır.

Özellikle günümüzde iş güvenliği ve işçi sağlığı, sosyal sigortalar kanunu ve yaptırımları, işletmecilerin dolayısıyla da site yönetiminden sorumlu olanların, zaman yönetimini de iyi planlamaları gerektiğini göstermektedir.

Aksi durumlarda karşılaşılacak maddi yükümlülükler hem bireysel olarak site yöneticisini hem de genel olarak tüm site sakinlerini ekonomik yönden zor durumda bırakabilmektedir.

Başlı başına zaman ayrılması gereken bu yönetim tarzının herkesin mutluluğu ve huzuru için hatasız yapılması önemlidir. Bu yüzden tüm bu sorumlulukların ve zorunlulukların işinde uzman profesyonel kadrolara teslim edilmesi herkesi rahatlatmaktadır.

Profesyonel site yönetiminin hizmet adımları aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Sitenin sakinlerini bilgilendirmek ve el kitabı dağıtmak
 • Site yönetim planını topluca değerlendirmek ve uygulamak
 • Site projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ etmek
 • Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar düzenlemek
 • Site sakinlerinin memnuniyet araştırmasını yapmak ve değerlendirmek
 • Siteyle ilgili resmi evrakların kabulü, yazışmaların dosyalanması
 • Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda genel kurula sunulması

Bina yöneticisi

Bina Yönetimi Tek bir apartman veya daha geniş bloklarla oluşturulan sitelerin her zaman bir site yöneticisine ihtiyacı vardır. Site yönetiminin oluşturulmasıyla işe koyulan site yöneticisi bir önceki yönetimden bütçeyi devralıp, bulunan eksiklikleri tespit etmelidir.

Sitedeki binaların girişteki uygun yerlerine duyuru panosu yapmalı ve site ile ilgili her türlü duyuruyu buradan yapmalıdır. Gelişen teknolojiyi kullanarak toplu sms programı ile de yazılı evrak gerektirmeyen diğer duyurular, kat maliklerine iletilebilir.

Site yöneticisinin kat maliklerinin huzuru için belirli bir vizyonu olmalıdır. Site adına yapılacak yeni bir yatırım veya iş yok ise, rutin işlerin en iyi şekilde devam etmesi için elinden geleni yapmalı, aksaklıkların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamalıdır. Siteler yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da yaşam alanıdır.

Çocukların gelişimlerinde ve eğitimlerinde çok önemli yeri olan oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri, akranları ile sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturmak her site yöneticisinin asli görevlerinden biri olmalıdır.

Yönetim hizmeti verdiğimiz alanlar

 • Plaza Yönetimi
 • Rezidans Yönetimi
 • Apartman Yönetimi
 • Site Yönetimi
 • Güvenlik Yönetimi
 • Temizlik Yönetimi
 • Tesis Yönetimi Muhasebe
 • Vale hizmetleri
 • Bahçe Bakımı ve Peyzaj
 • Hukuk Hizmeti
 • Elektrik İşleri
 • Asansör Bakım Hizmetleri

Bina Site Yönetimi