Enon Grup güvenlik, Kamu kişiliklerinin özel gereksinimlerine (yıldızlar,aktörler,şarkıcılar,sporcular,modeller,vb.) uyarlanmış bir kişisel yakın koruma hizmetidir.
Ünlüler için yakın koruma sağlamak,düşünebileceğinden çok daha karmaşık bir projedir.Yılların tecrübesine sahip olarak bunu anlıyoruz ve herhangi bir engelin nasıl çalıştığını ve yönetileceğini biliyoruz. 
Ünlü yakın korunması, her zaman yıldızlarına yaklaşmak isteyen kalabalığın veya hevesli bireylerin yönetimini içerecektir ve bu nedenle, yakın koruma personelimiz  kibarca davranma konusunda deneyimlidir ancak etkili bir şekilde bu senaryolara hakimdir.

Çalışmalarımız, müşterilerimize karşı olabilecek tehlike ve tehditlerin önüne geçebilmek için öncelikle güven, analiz, risk yönetimi, planlama, etkin ve uygun kaynak kullanımı, profesyonel personel istihdam, hızlı ve etkili karşı koyma yöntemleri içermektedir.

Yakın koruma hizmetlerimiz,yakın korumayı bütünsel bir yaklaşım sunar.Başka bir deyişle,bir tehdit perspektifinden bakılması gereken her konu ele alınmaktadır.

Ayrıca, müşterilerimizin mahremiyeti ve özel hayatları ile ilgili konularda son derece hassas davranmasını bilen üst düzey profesyoneller ile çalışmaktadır.